Privacy statement

self.background.file.name

Hallo Morgen is verantwoordelijk voor de zorgvuldige bescherming van jouw persoonsgegevens.

Hallo Morgen is verantwoordelijk voor de naleving van privacywet- en regelgeving zoals de AVG. Hallo Morgen verwerkt gegevens over klanten, leveranciers en haar eigen medewerkers. Zij doet dit voor het uitvoeren van de dienstverleningsovereenkomst die je als klant met ons sluit, de arbeidsovereenkomst die we met onze collega’s sluiten of om op een zorgvuldige manier met externe partijen samen te werken, ook wel om bepaalde diensten in te kopen.

De systemen die Hallo Morgen daarvoor gebruikt zijn met name Connectwise Manage & Automate, IT-Glue en Bloom. Met verwerkers sluit Hallo Morgen een verwerkersovereenkomst af. Hallo Morgen houdt rekening met de privacy van onze klanten in de selectie hiervan.

Je rechten

Wil je inzage in de gegevens die Hallo Morgen van jou verwerkt? Of heb je vragen over je gegevens of over hoe Hallo Morgen de bepalingen uit de AVG naleeft? Neem dan contact op met:


support@hallomorgen.nl.


Download de verwerkersovereenkomst 480 KB